PRIVACY BELEID

Privacyverklaring

Tongers Slaapcomfort, gevestigd in Tongeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tongers Slaapcomfort bv
St.-Truidensteenweg 151 , B-3700 Tongeren
32 (0)12 26 16 02
tongers.slaapcomfort@telenet.be
info@tongersslaapcomfort.be
www.tongersslaapcomfort.be
Ond.num. : BE0698.225.202


Persoonsgegevens die wij verwerken

Tongers Slaapcomfort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tongersslaapcomfort.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tongers Slaapcomfort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Tongers Slaapcomfort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tongers Slaapcomfort) tussen zit. Tongers Slaapcomfort gebruikt geen computerprogramma's of -systemen om besluiten te nemen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tongers Slaapcomfort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard of dan wettelijk noodzakelijk is.


Delen van persoonsgegevens met derden

Tongers Slaapcomfort verstrekt uitsluitend aan derden informatie enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Onze site bevat een link naar onze Facebook-account. Indien u deze link gebruikt, lees dan ook de privacyverklaring van Facebook om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.


Cookies of vergelijkbare technieken

Tongers Slaapcomfort gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tongers Slaapcomfort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tongersslaapcomfort.be

logo

Specialist in slaapuitrusting op maat
sinds 1985!